Novinky v léčbě diabetu

Pomůcky pro léčbu diabetu: aktualizace ke dni 1.12.2020

 1. Proužky do glukometru
  1. Pacienti léčení PAD (tablety): 100 ks/rok
  2. Pacienti, kteří užívají injekční neinzulínová antidiabetika nebo inzulín do dvou dávek denně: 400 ks/rok
  3. Pacienti léčení inzulínem více než 3x denně nebo inzulínovou pumpou: 1500 ks/rok
  4. Děti do 18 let, diabetes mellitus v těhotenství do 2500 ks/rok
 2. Jehly pro inzulínová pera: 500 ks/rok
 3. Proužky k vizuálnímu testování moči: pacienti léčení inzulínem: 50 ks/rok
 4. Systém pro kontinuální monitoraci glukózy v reálném čase ( RT-CGM)
  1. Senzory Enlite 2 nebo 3 do inzulínové pumpy MINIMED G640 (od firmy Medtronic)
  2. Senzory Enlite 3 do systému Guardian connect, kdy přijímač je  v mobilním telefonu
  3. Senzory DEXCOM G 5 nebo G6, lze do inzulínové pumpy Tandem nebo samostatně, kdy přijímač je v mobilním telefonuU všech těchto systémů je životnost senzoru podle druhu obvykle 6 až 14 dnů
   Senzory se kromě DEXCOM G6 musí kalibrovat glykémií získanou z glukometru. 
   ZP hradí celkové roční náklady na jednoho pacienta do výše 60 000 korun (v ceně jsou zahnuty senzory, vysílač, který má podle druhu zařízení životnost kolem půl roku)
 5. Systém pro okamžitou kontinuální monitoraci glukózy (FGM=Flash glucose monitoring)
  1. 26 kusů/rok , jeden senzor lze použít na 14 dnů
  2. Zároveň maximálně 100 ks proužků do glukometru

Pojištěnci VZP (111)  mají  možnost dále získat

Zdravotní pomůcky pro diabetiky

Příspěvek na prevenci zhoršení onemocnění diabetes mellitus můžete využít na jednu nebo více pomůcek/služeb do celkové výše 1 000 Kč:

 • na dezinfekční prostředky před odběrem krve ke zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru nebo k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu
 • na testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • na příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, kovové/teflonové infuzní sety)
 • na senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie nad rámec množství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
 • na diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi
 • na port pro aplikaci inzulinu
 • na odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru)
 • na jehly k inzulinovým perům nad rámec množství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
 • na vinuté tampony (tampony buničité, dělené buničité tampony apod.) nad rámec množství hrazeného z veřejného zdravotního pojištění
 • na gely a krémy, které zlepšují hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách apod.)
 • na prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie, bariérové spreje apod.)
 • na lancety a lancetová pera
 • na přístrojové ošetření nohou – pedikérské ošetření provedené poskytovatelem podiatrických služeb, za předpokladu předložení dokladů o absolvování nejméně 4 ošetření (pravidelná péče).

Jak získat příspěvek?

Předložte  doklad o zaplacení dané pomůcky/služby (ne starší než 3 měsíce) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při žádosti o příspěvek je potřeba předložit průkaz diabetika nebo potvrzení o diagnóze diabetu.

Více o všech příspěvcích z fondu prevence se dočtete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.

Program VZP PLUS

Pokud se praktický lékař pečující o diabetické pacienty nebo diabetolog zapojí do bonifikačního programu VZP PLUS – DIABETES, mohou jeho pacienti získat pro sebe až 2 000 Kč v novém pilotním projektu výhod pro klienty VZP

Program VZP Plus vznikl v roce 2019 a stále trvá. Jeho cílem je zkvalitnit péči o pacienta s diabetem. Vybrané bonifikační programy chce VZP spojit i se speciálními příspěvky pro pacienty zapojených lékařů, s cílem je motivovat a zapojit do péče o vlastní zdraví.

Klienti VZP starší 18 let s onemocněním diabetes mellitus mohou v rámci pilotního projektu čerpat až 2 000 korun navíc k výhodám, na které dosáhnou všichni klienti VZP. Podmínkou je, aby byli sledováni u registrujícího praktického lékaře nebo ambulantního specialisty diabetologa, který se zapojil do programu VZP PLUS – DIABETES. Tito lékaři budou své klienty o možnosti získání příspěvku informovat a předají jim také „Poukaz na příspěvek z fondu prevence“.

Částku 2 000 Kč navíc mohou tito klienti čerpat na pohybové aktivity nebo zakoupení sportovního vybavení pro svou potřebu (maximálně 1 000 korun) a na nutriční poradenství či sestavení jídelníčku (maximálně 1 000 korun).

Více o všech příspěvcích z fondu prevence se dočtete na stránkách www.vzp.cz/vyhody.

Diabetologická ambulance Milan Kvapil s.r.o. vstoupila do programu VZP PLUS dne 1.9.2019