DA psychoterapie

DA psychoterapieDA psychoterapie Vám pomůže pečovat o duševní zdraví při chronické nemoci (cukrovce) a bude Vám dobrým „průvodcem“ k Vaší větší vnitřní svobodě, zlepšení vztahů k sobě, k věcem i bližním, které spoluurčují náš život a v cíli prožít pocit, že to vše mělo smysl.

Více na www.da-psychoterapie.cz

Jak zažádat o příspěvek VZP na psychoterapii: https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku/