Tým

MUDr. Dagmar Bartášková

MUDr. Dagmar Bartášková

Zkušenosti získala na interní klinice FN v Motole, kde pracovala od roku 1993 do roku 2019. Nejprve na jednotce intenzivní metabolické péče, poté v diabetologické ambulanci. Zabývá se zejména léčbou diabetu v těhotenství, dále pak léčbou diabetu 1. typu. V diabetologické ambulanci na Praze 4 pracuje od roku 2007. Věnuje se léčbě inzulínem, dále všem dalším způsobům terapie diabetu. Složila atestaci z interního lékařství a z diabetologie a je v přípravě na atestaci z endokrinologie.

více

MUDr. Anna Bryndová

MUDr. Anna Bryndová

Vedení léčby diabetu a sledování pozdních komplikací, dlouhodobé zkušenosti v práci na diabetologické ambulanci.

více

MUDr. Jakub Hron

MUDr. Jakub Hron

Lékař s atestací z diabetologie a endokrinologie. Zkušenosti získal na interním oddělení Clinicum a.s. v Praze a následně v diabetologickém centru Interní kliniky FN Motol a na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie Fakultní nemocnice Motol.

V naší diabetologické ambulanci na Praze 1 pracuje od roku 2011.

více

MUDr. Jana Parkányiová

MUDr. Jana Parkányiová

Lékařka s atestací z interní medicíny, diabetologie a endokrinologie. Za svojí víc než 25letou praxi pracovala jak na lůžkovém interním oddělení, tak v ambulantní sféře nemocnice, tak v privátních zařízeních jako endokrinolog/diabetolog.  S řešením akutních stavů má také 2letou zkušenost ze služeb na Zdravotnické záchranné službě (ZZS). Její zájem o edukaci vyústil v roce 2007 do dosažení certifikátu mezinárodního certifikovaného trenéra Konverzačních map pro skupinovou edukaci pacientů s diabetem. V posledních letech spolupracovala se špičkami české i zahraniční diabetologie, kde měla možnost 1,5 roku pracovat s diabetology a edukátory v Austrálii. Od roku 2020 využívá svoje zkušenosti v diabetologické ambulanci na Praze 1, kde se věnuje péči o pacienty se všemi typy diabetu, s využitím všech dostupných způsobů terapie této nemoci včetně inzulínu.

více

Jiřina Sommerová

Jiřina Sommerová

  • zkušená zdravotní sestra v oblasti diabetologie
  • sestra pro klinické studie

více

Petra Nejedlá

Petra Nejedlá

  • všeobecná sestra s více než dvacetiletou praxí v nemocnici i v ambulantním sektoru

  • v současnosti i sestra pro klinické studie

více

Miroslava Hylenová

Miroslava Hylenová

Vystudovala obor dietní setra (nyní nutriční terapeut) na střední zdravotnické škole.

Absolvovala specializační studium na NCO NZO , obor poruchy výživy a výměny látek. Vlastní osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Nutriční terapeut.

Od roku 1999 pracovala ve FN v Motole, od roku 2005 na interní klinice. Pracovní zkušenosti převážně z diabetologie, obezitologie, nefrologie, gastroenterologie.

více

Zuzana Šipková

Zuzana Šipková

  • zdravotní sestra s dlouholetou praxí v různých oborech se specializací ARO
  • u nás pracuje na pozici podiatrické a diabetologické sestry
  • věnuje se i edukaci diabetiků

více

Michaela Frková

Michaela Frková

  • zdravotní sestra se specializačním vzděláním ARIP se zkušenostmi a praxi v různých odvětvích oboru
  • v současnosti i sestra pro klinické studie

více