Diabetologie

Tým lékařů je schopen zajistit komplexní péči o dospělého pacienta s diabetem. Umožní vstupní zaučení pacienta při záchytu cukrovky, dále vedení jakéhokoliv způsobu léčby diabetu. Součástí sledování pacienta s diabetem jsou pravidelné kontroly celkového stavu, vyhodnocení rizika vzniku komplikací či léčba komplikací již vzniklých.

ZAJIŠŤUJEME: 

Diagnostiku diabetu

stanovení diagnózy, vyhodnocení rizika postižení velkých cév.

Úvodní výuku při záchytu diabetu

nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům.

Dlouhodobé sledování zdravotního stavu

kontroly průměrně po 3-4 měsících ev. podle aktuální potřeby. Pravidelné kontroly zdravotního stavu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu.

Léčbu diabetu v těhotenství

 

Hospitalizaci

v případě vzniku komplikací a nezbytnosti hospitalizace tuto zajišťujeme ve spolupráci s klinikou diabetologie IKEM nebo ve spolupráci s diabetologickým centrem interní kliniky Fakultní nemocnice Motol.