Interní vyšetření

Provádíme u pacientů interní vyšetření před operacemi, zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu vnitřních komplikací. Mezi nejčastější problémy pacientů, které léčíme jsou např. vysoký krevní tlak, dyslipidemie (hladina tuků - především cholesterol, triglyceridy) ad.:

  • ischemické choroby srdeční
  • hypertenze (vysoký krevní tlak)
  • poruch metabolismu tuků.

Pravidelně sledujeme zdravotní stav pacientů s výše uvedenými chorobami, provádíme popisy a zhodnocení EKG křivek, spolupracujeme s lékaři jiných interních oborů, využíváme laboratorní a radiodiagnostické metody, spolupracujeme s okolními zdravotnickými zařízeními.

Máme zavedený objednávkový systém, pacienty s akutními stavy ošetřujeme přednostně. V rámci preventivních opatření informujeme pacienty o nutnosti dodržovat dietní omezení (např. při poruchách metabolismu tuků).

Zajišťujeme interní předoperační vyšetření.